شاتر: رشد شگفت انگیز ریشه‌های درختان در میان بتون

درختان از جمله ساکنان این کره  هستند که به خوبی با هر شرایطی تطبیق یافته و به حیات خود حتی در سخت‌ترین شرایط نیز ادامه می‌دهند. قدرت تطبیق آنها با محیط اطراف‌شان ستودنی است. در این مطلب به سراغ تعدادی از آنها رفته و هماهنگی آنها را با زندگی شهری و مدرن خود به تماشا می‎نشینیم. با ما همراه باشید.

شاید بتوان ارتباطی را که بشر با طبیعت پیرامونش برقرار کرده به عنوان یکی از مشکل دارترین ارتباطات موجود بین ساکنین این کره با زمین به شمار آورد. بشر نیازمند استفاده از طبیعت است، اما در عین حال باید در هماهنگی کامل با آن به حیات خود ادامه داده و تا حد امکان از این موهبت الهی حفاظت و از دست درازی‌های بی‌مورد اجتناب ورزد، اما در عمل خلاف این را شاهدیم. بشر هرگز نتوانسته آن گونه که شایسته است با محیط اطرافش تطبیق یافته و نظم طبیعی را بپذیرد. اما در مقابل درختان از این موهبت الهی بهره مندند.

درخت مقاوم

تصاویر برجسته‌ای که در ادامه مشاهده خواهید کرد از ریشه درختانی جمع آوری شده که در تقابل با بتون و سنگ سر تسلیم فرود نیاوردند و به خوبی بر آنها فائق آمده و به حیات خود ادامه داده‌اند.

سخت است  بگوییم چه چیز در مورد ریشه‌ی درختان تا این اندازه توجه ما را به خود معطوف کرده است، اما هزاران سال است که آنها با همان شیوه به زندگی خود ادامه داده‌اند.  در این میان واژه‌ی ریشه یا Root حتی راه خود را به دایره لغات نیز باز کرده و حائز اهمیت است.

قدرت انطباق درختان

ریشه‌هایی نرم که به کندی رشد می‌کنند، اما بدان حد نیرومندند تا هر چیزی که سد راه‌شان باشد را وادار به تسلیم کنند. همانگونه که در ادامه مشاهده خواهید کرد بتون نیز تاب مقاومت در برابر آنان را نداشته است. (گاهی حتی فولاد را نیز مغلوب کرده‌اند)

قدرت انطباق درختان

نمیدانم شما در مورد این تصاویر چگونه خواهید اندیشید، ولی امیدوارم آنها را دوست داشته و معنای نهفته‌ در پس آنها را درک کنید.

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید