تماشا کنید: بلک‌بری پاسپورت از تست سقوط سربلند بیرون می‌آید

دو گیک تکنولوژی در عربستان سعودی یک ویدیو از تست سقوط بلک‌بری پاسپورت تهیه کرده‌اند که در آن، این تلفن نامتعارف را از زوایا و فواصل مختلف به زمین می‌کوبند. جالب این که پس از چندین مرحله تست سقوط این تلفن هوشمند دچار هیچ شکستگی نشده و فقط چند خش و جای ضربه روی آن نمایان می‌شود و در کارایی آن هم خللی ایجاد نمی‌شود.

شریف و انس از کانال آکسیوم عربستان سعودی توانسته‌اند جزو اولین افرادی باشند که با تلفن پاسپورت بلک‌بری کار کنند. این دو خوره تکنولوژی تلفن جدید بلک‌بری را با خود به شهر برده و یک تست سقوط از آن تهیه کرده‌اند.

آنها این تلفن را از جهات مختلف بدون هیچ نوع محافظی بر روی آسفالت خیابان می‌کوبند و در نهایت فقط چند خش کوچک روی نمایشگر آن مشاهده می‌شود، دوربین تلفن کار می‌کند و چند جای ضربه هم روی لبه‌های آلومینیومی دیده می‌شود. پس از چندین تست سقوط سنگین، ساختار کلی تلفن حفظ شده و در کارایی آن مشکلی ایجاد نمی‌شود!

در ویدیوی تست سقوط بلک‌بری پاسپورت که در ادامه مشاهده می‌کنید، صحنه آهسته نوع ضربه خوردن تلفن با زمین نیز مشاهده می‌شود. مقاومت بالای این تلفن تعجب ما را برانگیخته است!

دانلود ویدیو

نظر شما در این باره چیست؟ مقاومت بالای پاسپورت می‌تواند شما را مجاب به خریدن پاسپورت با آن شکل و شمایل عجیب و متفاوتش کند؟

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید