شاتر: 1+12 عکس دیدنی؛ پلی بین گذشته و حال

کرنیئی زولتان دوربین خود را به ماشین زمان تبدیل کرده است. این عکاس مجار که در زمینه‌ی معماری نیز فعالیت می‌کند، موفق شده با ترکیب تصاویر قدیمی و جدید شهر بوداپست،  پلی از گذشته به حال حاضر بزند. در ادامه شما را به مشاهده‌ی این تصاویر جذاب و دیدنی دعوت می‌نماییم.

زولتان در مجموعه‌ای با عنوان «پنجره‌ای رو به گذشته» برخی تصاویر موجود در وب سایت www.fortepan.hu را با عکس‌های تازه‌ای که گرفته ترکیب کرده و بین گذشته و حال حاضر پلی زده است. موضوع این تصاویر از کودکان و خانواده گرفته تا حمل و نقل شهری و دیگر موضوعات روزمره را شامل می‌شود.

زولتان مدعی است بیش از دو سال بر روی این پروژه وقت صرف کرده و پس از انتشار آن‌ها در فضای مجازی علاقه‌مندان بسیاری را به خود جلب کرده است. او که از تماشای تصاویر قدیمی شهر به شگفت آمده بود، به یک‌باره به فکر ترکیب این تصاویر و بازتولیدشان افتاده است.

نظر شما در این باره چیست؟ آیا عکسی قدیمی از شهر و دیار خود دارید که بتوان آن را با نمای امروزی ترکیب کرده و نتیجه‌ی جذاب نهایی را برای ما بفرستید؟

1. تصویری از 1944 به 2013

1944-2013

2. تصویری از 1938 به 2013

1938-2013

3. تصویری از 1900 به 2013

1900-2013

4. تصویری از 1966 به 2013

1966-2013

5. تصویری از 1900 به 2013

1900-2013 0

6. تصویری از 1963 به 2013

1963-2013

7. تصویری از 1935 به 2013

1935-2013

8. تصویری از 1927 به 2013

1927-2013

9. تصویری از 1955 به 2013

1955-2013

10. تصویری از 1945 به 2013

1945-2013

11. تصویری از 1932 به 2013

1932-2013

12. تصویری از 1948 به 2013

1948-2013

13. تصویری از 1926 به 2013

1926-2013

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید