decision

قبل از مدیرعامل شدن این نکات را بیاموزید

سامه گل‌زاده | جمعه, ۲۵ فروردین ۹۶, ۱۴:۰۰

5 ویژگی مهم یک مدیر موفق در هنگام مواجهه با بحران

مریم اصلانی | یکشنبه, ۴ آبان ۹۳, ۰۱:۱۰

درست یا غلط، مسأله این نیست، مسأله این که روبات چگونه تصمیم بگیرد؟

رسول شیری | پنجشنبه, ۱۵ خرداد ۹۳, ۱۱:۰۷